Program Bersama JHEAINS

Program anjuran bersama Pusat khidmat keluarga, sosial dan komuniti JHEAINS danĀ masjid. Program di adakan pada akhir setiap bulan.