Sumbangan Keperluan Asas Kepada Penduduk Kariah

Masjid turut serta mengambil peranan sempena PKP utk memberi sumbangan keperluan asas kepada penduduk kariah yang memerlukan atau terputus bekalan sepanjang PKP.

Sumbangan ini disampaikan melalui pengerusi surau taman masing – masing